5h ngày 6/6, nhà xưởng ca Cty trang trí ni tht Hoà Phát (s 934D5 đường D, khu công nghip Cát Lái, phường Thnh M Li, qun 2, Tp H Chí Minh) xy ra cháy. Lc lượng PCCC đã dp tt đám cháy lúc 8h cùng ngày. Nhà xưởng din tích 4.800 m2 (xưởng cha nhiu vt dng d cháy như nm mút, bàn ghế, đồ trang trí ni tht...) cháy hoàn toàn. Thit hi ước tính khong 5 t đồng. Rt may không thit hi v người. Công an Tp H Chí Minh đang phi hp vi các cơ quan chc năng làm rõ nguyên nhân