Anh Lê Văn Bin, 37 tui xã Phước Vĩnh Đông, huyn Cn Giuc (tnh Long An) đi làm nht được 1 qu lu đạn mang v nhà. 17h ngày 25/12, các con anh Bin mang búa, cây st ra đục. Qu đạn n làm c 3 cháu b thương