Theo đó, NHNN quyết định mua bắt buộc 100% cổ phần OceanBank với giá 0 đồng, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của toàn bộ cổ đông hiện hữu ngân hàng này. Đồng thời, chuyển đổi mô hình hoạt động của OceanBank từ ngân hàng TMCP thành ngân hàng TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Vốn điều lệ của ngân hàng là 4.059.650.000 đồng. NHNN cũng công bố quyết định yêu cầu Ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank) tham gia quản trị Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương và công bố quyết định bổ nhiệm các nhân sự tại OceanBank.

H.A.