Riêng đối với khách hàng gửi tiền tiết kiệm thường, tiết kiệm gửi góp Yêu thương cho con, tiết kiệm Tích lũy an cư với kỳ hạn dài từ 36 tháng, lãi suất cao nhất là 7,4%/năm.

Ngoài ra, là một ngân hàng thương mại do Nhà nước sở hữu, OceanBank cam kết sẽ phát huy tối đa lợi thế về chất lượng dịch vụ đơn giản, thuận tiện, sự khác biệt trong mỗi sản phẩm để mang đến lợi ích tối đa cho khách hàng truyền thống và khách hàng mới.

V.Cường