Theođó,các sản phẩm xăng động cơ đều điều chỉnh tăng lên 27%, bao gồm: xăng RON 97 và cao hơn, có pha chì; xăng RON 90 và cao hơn, nhưng dưới xăng RON 97 có pha chì; tetrapropylen; dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng; naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ; alpha olefin khác. Còn các sản phẩm: nhiên liệu diesel cho ôtô chịu thuế suất 23%, dầu nhiên liệu áp thuế suất 24%...

H.A.