Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Agribank vừa được Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp - thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp bằng chứng nhận "Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành Kinh tế năm 2014". 

Một điểm giao dịch của Agribank. Ảnh: Báo Đầu tư.

Đồng thời, Agribank cũng được cấp chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2014.

H.A.