Theo đó, UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thống kê và có giải pháp ổn định nguồn cung mặt hàng thịt lợn. Trong đó, triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi phát triển chăn nuôi lợn với quy mô hợp lý và đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, theo đúng quy định cho việc lưu thông các loại gia súc, gia cầm, nhất là đối với mặt hàng thịt lợn trên địa bàn thành phố. Ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá; khuyến cáo người dân chuyển đổi cơ cấu tiêu dùng thực phẩm phù hợp với nguồn cung thực phẩm trong nước.

D.L.