Tính tổng 5 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 161,28 tỷ USD tăng 20,7% so với cùng kỳ 2016.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 79,3 tỷ USD, tăng 17,4%, tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 82 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ 2016.

Ước tính đến hết tháng 5.2017, nhóm hàng điện thoại và linh kiện đã mang về cho Việt Nam khoảng 16,05 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ 2016.

Một nhóm hàng khác là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có trị giá ước tính đạt 2 tỷ USD, tăng 9% so với tháng trước.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng ước tính là 9,35 tỷ USD, tăng tới 46,2% so với cùng kỳ 2016.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 5-2017 ước đạt 18 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 82 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường, Việt Nam vẫn xuất khẩu mạnh sang Hoa Kỳ, EU... và nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Trung Quốc.

Tháng 5-2017, cả nước ước nhập siêu 800 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2017 nhập siêu trên 2,7 tỷ USD, bằng 3,4% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

Hải Châu