Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 38.608.234,37 triệu đồng. Riêng trong lĩnh vực Hải quan, các đơn vị trong toàn hệ thống Hải quan đã triển khai thực hiện 3.188 cuộc thanh tra, kiểm tra nội bộ, kiểm tra sau thông quan; chủ trì điều tra chống buôn lậu và bắt giữ, xử lý 18.133 vụ.

Tổng số kiến nghị xử lý vi phạm là 2.280.595 triệu đồng, trong đó: truy thu là 2.116.553 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính là 164.042 triệu đồng. Số tiền thực hiện kiến nghị đã nộp ngân sách Nhà nước 1.888.181 triệu đồng.

H.A.