Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định việc cho vay mua nhà thu nhập thấp có hiệu lực từ ngày 1-6-2013 và giải ngân tối đa 36 tháng, nên phải đến 1-6-2016 mới là thời điểm kết thúc giải ngân.

Tuy nhiên, bà Hồng cho rằng cũng có thể thời gian cuối năm, trong điều hành chính sách tín dụng của NHNN, các ngân hàng được thông báo tăng trưởng tín dụng nhất định nên tổ chức tín dụng nào đã sát chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thì có thể tạm dừng một thời gian, sang đầu năm 2016 sẽ lại bắt đầu thực hiện cho vay bình thường.

H.A.