Theo UBND tỉnh Bình Phước, hiện hiện tượng bán điều non, vay tiền lãi suất cao, cầm cố, bán đất trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp với hình thức giao dịch chủ yếu bằng giấy viết tay nên rất khó phát hiện, xử lý. Đối tượng giao dịch có biểu hiện lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào DTTS về pháp luật và thông tin thị trường để dụ dỗ, lừa đảo, ép giá, ép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dẫn đến đồng bào không còn đất sản xuất, đời sống lâm vào khó khăn, đặc biệt gây nên nguy cơ bất ổn về an ninh trật tự trong vùng đồng bào DTTS.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh chỉ thị UBND các địa phương tăng cường quản lý các giao dịch mua bán điều non, vay tiền không thuộc hệ thống ngân hàng thương mại, cầm cố đất, bán đất có hoặc không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi phát hiện sự chèn ép đồng bào DTTS về quyền lợi và giá cả trong các giao dịch mua bán điều non, vay tiền, cầm cố, sang nhượng quyền sử dụng đất cần có biện pháp can thiệp kịp thời để xử lý, răn đe, ngăn chặn. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì tùy theo tính chất có thể xử lý vi phạm hành chính hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện thu hồi những trường hợp sang nhượng đất do Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất do vi phạm Điều 40, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 đã được phát hiện, tổ chức cưỡng chế và giao lại cho những hộ đồng bào DTTS không có đất sản xuất tại địa phương, ưu tiên các hộ tại thôn rồi mới đến xã, huyện.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức rà soát, phân loại, xác định các đối tượng môi giới cho vay tiền lãi suất cao, mua điều non, siết đất sản xuất của đồng bào DTTS và có biện pháp nghiệp vụ để răn đe, ngăn chặn, kiểm soát để hạn chế gây thiệt hại cho đồng bào.

UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh phối hợp các cơ quan, các địa phương, già làng, người có uy tín triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào DTTS. Trong đó chú trọng tuyên truyền cho người dân hiểu tác hại của việc bán điều non, vay tiền lãi suất cao, cầm cố, bán đất và các quy định của chỉ thị này.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và các địa phương xác định những đối tượng môi giới, dụ dỗ, lừa đảo, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào DTTS để mua rẻ điều non và với thời gian dài, cầm cố đất, ép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho vay tiền lãi suất cao đối với đồng bào DTTS; có biện pháp nghiệp vụ để răn đe, xử lý, ngăn chặn. UBND tỉnh đề nghị Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, huyện, thị xã tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào DTTS khởi kiện tại tòa án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào trong các giao dịch mua bán điều non, vay tiền lãi suất cao, cầm cố và sang nhượng đất.

Đức Trí