Theo đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20 tháng 9 năm 2017 là: 67,551 USD/thùng xăng RON 92; 68,038 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 67.117 USD/thùng dầu hỏa; 326.354 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây). 

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 áp dụng theo Công văn số 1024/BTC-QLG ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.763 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Bên cạnh quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn như sau:

+ Xăng khoáng: 110 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 110 đồng/lít);

+ Xăng E5: 90 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 90 đồng/lít);

+ Dầu diesel: 180 đồng/lít;

+ Dầu hỏa: 190 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 185 đồng/lít);

+ Dầu mazut: 100 đồng/kg.

2. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:

- Xăng RON 92: tăng 319 đồng/lít;

- Xăng E5: tăng 297 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: tăng 491 đồng/lít;

- Dầu hỏa: tăng 568 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 388 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng RON 92: không cao hơn 18.111 đồng/lít;

- Xăng E5: không cao hơn 17.836 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.441 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 13.115 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.536 đồng/kg.

Thời điểm điều chỉnh chính thức từ 15h chiều 20-9

Vũ Hân