Căn cứ các quy định hiện hành, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh như sau: tăng 508 đồng/lít xăng E5 RON92; tăng 411 đồng/lít xăng RON95-III; tăng 373 đồng/lít dầu diesel 0.05S; tăng 336 đồng/lít dầu hỏa; và tăng 399 đồng/kg dầu mazut 180CST 3.5S.

Như vậy, sau điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: 19.440 đồng/lít xăng E5 RON92; 20.911 đồng/lít xăng RON95-III; 17.107 đồng/lít dầu diesel 0.05S; 15.917 đồng/lít dầu hỏa; 13.759 đồng/kg dầu mazut 180CST 3.5S. 

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 8-5-2018.

Lệ Thúy