Tốc độ tăng trưởng chậm tại các nền kinh tế phát triển; giá hàng hóa nguyên liệu vẫn ở mức thấp; thương mại toàn cầu yếu và dòng vốn thuyên giảm là những nguyên nhân chính khiến WB đưa ra mức dự báo giảm trên. 

Riêng Việt Nam, WB dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 6,2% năm 2016, tăng lên 6,3% trong các năm 2017 và 2018.

H.A.