Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam hiện có 214 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đạt 3,2 tỷ USD, trong đó 177 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt gần 2,8 tỷ USD, đứng vị trí thứ 3 trong tổng số 76 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư của Việt Nam (sau Lào với 4,8 tỷ USD, Nga 2,8 tỷ USD). 

Theo đó, Việt Nam hiện đứng vị trí thứ 5 trong đầu tư tại Campuchia (sau Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản). 

Riêng 7 tháng đầu năm 2019, có 4 dự án đầu tư mới và 4 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký đạt 38,5 triệu USD. 

Hoạt động đầu tư của Việt Nam tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp với số vốn đăng ký là 2,1 tỷ USD; lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm có vốn đăng ký là 370,1 triệu USD; lĩnh vực viễn thông có vốn đăng ký là 204,3 triệu USD… 

Tính đến nay, vốn thực hiện đạt trên 1,5 tỷ USD, khoảng 50% vốn đăng ký. Nhiều dự án đã đi vào hoạt động, có doanh thu, lợi nhuận và nhà đầu tư đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Chính phủ Campuchia, tạo ra việc làm ổn định cho hàng vạn lao động của Campuchia.

Ở chiều ngược lại, tính đến nay, Campuchia có 21 dự án đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 63,7 triệu USD, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, kinh doanh thương mại, vận tải kho bãi... Riêng 7 tháng đầu năm 2019, Campuchia đầu tư vào Việt Nam 2 dự án đầu tư mới và 7 lượt góp vốn mua cổ phần DN Việt Nam, với tổng vốn đăng ký là 3,2 triệu USD.

Trân Trân