11 tháng năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) của cả nước đạt 241,7 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt chỉ tiêu 7-8% của Quốc hội giao. 

Hầu hết các thị trường trọng điểm của nước ta đều có kim ngạch XK tăng cao. 

Trong đó, XK sang thị trường EU đạt 38 tỷ USD; Trung Quốc đạt 37,4 tỷ USD; thị trường ASEAN đạt 23,4 tỷ USD; Nhật Bản đạt 18,6 tỷ USD; Hàn Quốc đạt 18,4 tỷ USD. 

Đóng góp lớn cho kim ngạch XK của cả nước là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, với 166,7 tỷ USD. 

Khu vực kinh tế Nhà nước tiếp tục có tốc độ tăng trưởng kim ngạch XK ở mức cao, cho thấy những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đang đi đúng hướng.

L.Hiệp