Cụ thể, cơ quan này nhận được thắc mắc của một khách hàng tại Hà Nội vay hơn 600 triệu đồng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) theo gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng để mua nhà ở thương mại và đã được giải ngân.

Tuy nhiên, sau đó, khách hàng này đã nhận được đề nghị mua bảo hiểm khoản vay từ SeAbank. Trả lời về vấn đề này, NHNN khẳng định việc mua bảo hiểm trên cơ sở thỏa thuận, không phải là yêu cầu bắt buộc đối với khách hàng vay hỗ trợ nhà ở.


H.A.