Theo đó, đến ngày 27/11/2014, tổng phương tiện thanh toán tăng 13,28%, huy động vốn tăng 13,33% so với cuối năm 2013, trong đó huy động vốn VND tăng 14,74% chủ yếu ở khu vực dân cư trong điều kiện mặt bằng lãi suất VND giảm cho thấy gửi tiền vào hệ thống ngân hàng vẫn đang là kênh lựa chọn của người dân. Trong khi huy động tăng 13,33%, tín dụng toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế tăng 10,22% so với cuối năm 2013, thanh khoản của các tổ chức tín dụng được đảm bảo và dư thừa, lãi suất trên thị trường nội tệ liên ngân hàng ổn định ở mức thấp.

Về lãi suất, sau khi giảm lãi suất tối đa từ ngày 29/10/2014, NHNN cho biết, lãi suất của các khoản vay cũ tiếp tục được giảm. Đến ngày 6/11/2014, dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất trên 15%/năm chiếm 3,95% tổng dư nợ cho vay VND, giảm so với tỷ trọng 6,3% cuối năm 2013; dư nợ có lãi suất trên 13%/năm chiếm 11,1% tổng dư nợ cho vay bằng VND, giảm so với tỷ trọng 19,72% cuối năm 2013.
H.A.