Theo đó, trong quý I/2016, lãi suất bằng VND vẫn được giữ nguyên ở mức 9,6%/năm. 

Trong khi đó, lãi suất USD được điều chỉnh giảm còn 4,2%/năm từ mức 4,3% trong quý IV/2015. 

Lãi suất bằng EUR cũng được điều chỉnh giảm còn 4,8%/năm từ mức 5,4% trong quý IV/2015. 

Trong kế hoạch hoạt động năm 2016, VAMC tiếp tục thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt và triển khai mua, bán nợ xấu theo giá thị trường theo phương án được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

H.A.