Nhận định về diễn biến này của thị trường, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, sau 3 tuần tỷ giá được điều hành theo cơ chế tỷ giá trung tâm, tỷ giá niêm yết chính thức tại các NHTM lại có chiều hướng khá ổn định, thậm chí là giảm liên tiếp trong hai tuần qua- ngược với diễn biến của tỷ giá trung tâm.

Nguyên nhân tỷ giá hạ nhiệt, theo BVSC, chủ yếu vẫn do nguồn cung USD (từ giải ngân đầu tư và kiều hối) tại các ngân hàng đang khá tốt, thậm chí trong tuần qua nhiều ngân hàng đã bán ra ngoại tệ để cân bằng trạng thái ngoại hối do lo sợ những biện pháp hành chính của NHNN áp dụng xử phạt đối với trường hợp găm giữ ngoại tệ.

Tuy nhiên, cũng theo BVSC áp lực thực tế từ sự mạnh lên của đồng USD và khả năng tiếp tục phá giá đồng Nhân dân tệ lên tỷ giá đồng VND hiện vẫn còn tương đối lớn.

H.A.