Ứng viên trúng tuyển tham gia chương trình sẽ tham dự khóa đào tạo tiếng Đức trong thời gian 12 tháng. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo tiếng Đức tại Việt Nam, đạt yêu cầu, ứng viên sẽ được xuất cảnh sang Đức tham dự khóa đào tạo nghề trong thời gian từ 2-3 năm để trở thành điều dưỡng viên. Nếu đỗ kỳ thi tốt nghiệp (ứng viên được phép thi lại 1 lần) ứng viên sẽ được cấp chứng chỉ nghề quốc gia có giá trị trên toàn liên bang Đức. 

Trong thời gian học nghề từ 2-3 năm tại Đức, hàng tháng, ứng viên sẽ được nhận học bổng học nghề theo quy định pháp luật hiện hành của Đức (khoảng 1.100 euro/tháng). 

Sau khi tốt nghiệp khoá đào tạo nghề và được cấp chứng chỉ quốc gia Đức, ứng viên sẽ được ký hợp đồng làm việc lâu dài tại Đức, được hưởng mức lương theo quy định của pháp luật Đức khoảng 2.600 Euro/tháng, tương đương với khoảng 70 triệu đồng.

P.H