Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN- gói 30 nghìn tỷ.

 Theo đó, mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ các khoản cho vay này là 5%/năm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2016.

H.A