Cụ thể, Nghị định quy định mức xử phạt thấp nhất từ 5- 10 triệu đồng đối với các hành vi:  sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định. Phạt tiền từ 30-60 triệu đồng đối với các hành vi: không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; khối lượng, hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ tại địa điểm giao dịch; Có niêm yết giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ nhưng hình thức, nội dung niêm yết giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng…

Đặc biệt, Nghị định quy định phạt tiền từ 450 – 500 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; Thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tùy theo các hành vi vi phạm cụ thể còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, ví dụ như hành vi kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số vàng đối với hành vi vi phạm quy định.

PV