Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng của năm 2018 chiếm 74% thị phần, với giá trị đạt 1,47 tỷ USD, tăng 18% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, các thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh là Thái Lan 37,6%; Hàn Quốc 16,7%; Hoa Kỳ 15,9%.

Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả tháng 7-2018 đạt 156 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu rau quả 7 tháng qua đạt 892 triệu USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Hải Châu