Cuộc điều tra thông tin khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nằm trong kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê du lịch, áp dụng mô hình tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam do Tổng cục Du lịch tổ chức. Phương án điều tra đã được Tổng cục Thống kê thẩm định. 

Mục tiêu của cuộc điều tra này nhằm thu thập thông tin về đặc điểm và các khoản chi tiêu chủ yếu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam để tiến tới hoàn thiện biên soạn số liệu khách du lịch quốc tế theo khuyến nghị của Tổ chức Du lịch Thế giới, thực hiện Tài khoản vệ tinh du lịch và phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển du lịch.

Du khách thăm quan Lăng Bác

Cuộc điều tra được tiến hành với 27.000 phiếu theo phương pháp chọn mẫu tại 12 cửa khẩu quốc tế trên cả nước (4 cửa khẩu đường không, 4 cửa khẩu đường bộ và 4 cảng biển).

 Kết quả tổng hợp cho thấy có 92,56% khách quốc tế đến Việt Nam có nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú du lịch (CSLTDL), khách tham quan trong ngày chiếm 7,44%. Khách đi theo tour chiếm 39,86% và khách đi tự sắp xếp chiếm 60,14%. Chi tiêu bình quân của khách có nghỉ đêm tại CSLTDL là 1.171,3 USD/lượt, trong đó khách đến từ châu Á là 995,7 USD/lượt, khách đến từ châu Âu là 1.295,3 USD/lượt, châu Đại Dương là 1.791,1 USD/lượt, và châu Mỹ: 1.525,1 USD/lượt.

 Chi tiêu bình quân của khách tham quan trong ngày là 144,6 USD/lượt.  Chi tiêu bình quân một ngày của khách có nghỉ đêm tại CSLTDL là 126,3 USD/ngày khách. Độ dài thời gian chuyến đi bình quân đối với khách có nghỉ đêm tại CSLTDL là 9,27 ngày. Có 59,57% số khách đến Việt Nam lần đầu tiên và 40,43% số khách đến Việt Nam từ lần thứ hai trở lên (khách quay trở lại Việt Nam).

N.Hoa