Các giải thưởng nhất, nhì, ba được trao thưởng tiền mặt trị giá lần lượt là 50,000 USD; 28,000 USD và 22,000 USD.

Tại lễ trao giải, ông Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục trồng trọt chia sẻ rằng điểm đột phá của dự án này là luôn khuyến khích các đơn vị tham gia thử nghiệm các giải pháp công nghệ mà họ đề xuất. 

Để giành được giải thưởng, các công nghệ cần chứng minh hiệu quả về số lượng các nông hộ sử dụng công nghệ, tiềm năng sử dụng lặp lại công nghệ, giảm phát thải khí nhà kính và tăng năng suất. Qua đó, dự án mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ tiên tiến, kiểm tra tính hiệu quả trước khi chuyển giao công nghệ cho các nông hộ. 

Trong vụ xuân 2018, ba đơn vị xuất sắc đạt được kết quả ngoài mong đợi và tạo ấn tượng cho các chuyên gia đã được trao các giải thưởng nhất, nhì, ba trị giá lần lượt là 50,000 USD; 28,000 USD và 22,000 USD. 

Dự án AVERP kéo dài trong vòng 4 năm với tổng kinh phí lên tới 8 triệu USD được triển khai theo hai giai đoạn tại tỉnh Thái Bình, thuộc Đồng bằng sông Hồng. 

Giai đoạn I, đã bắt đầu từ Vụ Mùa năm 2017, sẽ kéo dài trong hai vụ thử nghiệm, trong đó các Đơn vị tham gia tranh giải được lựa chọn sẽ thử nghiệm các giải pháp công nghệ do họ đề xuất. 

Giai đoạn II, bắt đầu vào Vụ Xuân năm 2019, bao gồm bốn vụ liên tiếp trong đó các Đơn vị tham gia tranh giải có những công nghệ hoặc phương pháp canh tác lúa được kiểm chứng và đạt kết quả cao nhất trong Giai đoạn I sẽ nhân rộng tối đa số nông hộ nhỏ áp dụng các công nghệ đã được kiểm định.

Tiên An