Theo dự thảo, trong 5 tháng đầu năm 2016, toàn quốc xảy ra 153 cuộc tranh chấp lao động đình công, giảm 12 cuộc so với cùng kỳ năm 2015. Đình công tập trung nhiều ở các tỉnh, thành phố lớn và các KCN tập trung, ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp ngoài nhà nước, thuộc khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Vấn đề đáng quan tâm trong những tháng đầu năm 2016 là có nhiều doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng nhưng lại cắt, giảm các khoản trợ cấp, phụ cấp; chỉ điều chỉnh tiền lương của những người dưới mức tối thiểu vùng; điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng nhưng tăng định mức sản lượng và chỉnh sửa nội quy theo hướng tăng tiền phạt. 

Thậm chí, có doanh nghiệp không điều chỉnh vì cho rằng tiền lương đang trả đã cao hơn tiền lương tối thiểu vùng nên thu nhập một số người lao động về cơ bản là chưa cải thiện dẫn đến bức xúc trong công nhân lao động là nguyên nhân chính của các cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

P.H.