Tại đây các diễn giả, đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu bật các khó khăn, thách thức về hệ thống điện tại Việt Nam; lợi ích của việc sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm; Theo EVN, hiện điện công nghiệp chiếm trên 55%, chỉ cần tiết giảm 1% vào giờ cao điểm sẽ làm lợi cho xã hội khoảng 1.600 tỷ đồng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, khối lượng đầu tư phát triển hệ thống điện mới đạt 35,9%, giá trị giải ngân đạt 27,3% so với kế hoạch. Tại Bắc Giang, điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng 23,4%, cao hơn mức tăng trưởng của cả nước (cả nước tăng 10,01%). 

Trong đó điện cho công nghiệp xây dựng chiếm 63,9%, tăng trưởng 33,7%; điện cho thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 30,5%, tăng trưởng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018. Dự kiến kế hoạch điện thương phẩm của Bắc Giang năm 2019 là 3,2 tỉ kWh, đứng thứ 16 cả nước (trừ Hà Nội, TP HCM). Điều này cho thấy nhu cầu điện của Bắc Giang đang tăng rất cao. 

Một trong những khó khăn của hệ thống điện hiện nay chính là phụ tải giữa giờ cao điểm và thấp điểm chênh lệch quá lớn lên tới 30%. Do đó, chương trình quản lý nhu cầu điện của Chính phủ được xây dựng với mục tiêu chính là nâng cao hiệu quả sử dụng điện bằng việc giảm công suất phụ tải đỉnh, nâng phụ tải đáy của hệ thống điện. 

Để thực hiện mục tiêu này, cần sự chung tay của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp (trong đó có Bắc Giang) có sản lượng điện tiêu thụ lớn từ 1 triệu kWh trở lên. 

Việc điều chỉnh phụ tải thành công sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, ngành điện và quốc gia thông qua giảm chi phí quản lý, điều hành hệ thống điện; vận hành tối ưu hệ thống điện, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục; giảm chi phí đầu tư nguồn lưới điện trong tương lai; giảm chi phí mua điện từ thị trường điện; đặc biệt giảm áp lực tăng giá điện. 

Trong khuôn khổ hội thảo, PC Bắc Giang cũng tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải trong năm 2019 với 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Phan Đức