Trong năm 2017, kim ngạch XK của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 35,463 tỷ USD, với con số tăng trưởng ở mức rất cao, lên đến gần 61,5% so với năm 2016. Nhờ tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ nên khoảng cách nhập siêu của Việt Nam với đối tác thương mại lớn nhất cũng được kéo giảm đáng kể từ con số thâm hụt thương mại hơn 28 tỷ USD năm 2016 xuống còn 22,765 tỷ USD trong năm 2017.

Năm 2017 có 13 nhóm hàng XK của Việt Nam sang Trung Quốc đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 6 nhóm hàng so với năm 2016. Các nhóm hàng “tỷ USD” mới là: Thủy sản đạt gần 1,088 tỷ USD; gạo đạt gần 1,027 tỷ USD; cao su đạt 1,445 tỷ USD; dệt may đạt 1,104 tỷ USD; giày dép đạt 1,14 tỷ USD; điện thoại đạt 7,152 tỷ USD.

Trong đó, điện thoại là nhóm hàng đạt mức tăng trưởng ấn tượng nhất với con số tăng thêm 6,352 tỷ USD so với năm 2016 (năm 2016 chỉ đạt 800 triệu USD) và trở thành nhóm hàng XK lớn nhất của Việt Nam vào Trung Quốc.

Phan Đức