Thông tin tại Hội nghị tổng kết tình hình thu hút đầu tư phát triển hạ tầng theo hình thức đối tác công - tư (PPP) do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 14-6, ông Phạm Phú Quốc, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố (HFIC) cho biết, đến nay tại thành phố đã có 23 dự án đầu tư được ký kết theo hình thức PPP và triển khai thực hiện. Tổng giá trị đầu tư đạt khoảng 71.172 tỉ đồng và tập trung chủ yếu ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, môi trường. Các dự án này được triển khai dưới hình thức xây dựng chuyển giao, xây dựng - vận hành - chuyển giao và xây dựng - vận hành - sở hữu. 

Hiện HFIC cũng đang xúc tiến để tiếp tục triển khai thực hiện 32 dự án PPP khác với tổng mức đầu tư hơn 74.810 tỉ đồng, trong đó vốn của HFIC tham gia khoảng 12.819 tỉ đồng. 

Nhằm khuyến khích các nhà đầu tư PPP, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong khẳng định, các nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án theo hình thức PPP tại thành phố sẽ được ứng trước vốn. Việc thực hiện ứng vốn sẽ thông qua Quỹ phát triển dự án mà thành phố đang chuẩn bị triển khai. Sau khi được lựa chọn, nhà đầu tư sẽ hoàn trả các chi phí chuẩn bị đầu tư cho quỹ. 

Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, sau hơn 20 năm thu hút đầu tư và hơn 2 năm thực hiện Nghị định mới của Chính phủ về hợp tác đầu tư PPP, mô hình này đã mang lại lợi ích rất lớn trong việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Mặc dù số lượng dự án hình thức đầu tư PPP không lớn, chỉ chiếm khoảng 5% trong số dự án đầu tư công của thành phố, nhưng nguồn vốn huy động từ các nguồn vốn này rất lớn, gấp 5 lần nguồn lực đầu tư công của thành phố những năm qua. 

Từ đó, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho rằng PPP chính là một trong những giải pháp phù hợp với các địa phương có nhu cầu đầu tư lớn như TP Hồ Chí Minh. Thời điểm ngân sách đang phải đối mặt với áp lực nợ công, nguồn chi cho đầu tư có hạn hiện nay thì PPP là giải pháp tối ưu để giải quyết bài toán thiếu vốn về đầu tư hạ tầng.

Đ.Thắng