Tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường, qua kiểm tra phát hiện, bên trong những thùng hàng có chứa 5.460 vỉ thuốc tây…Ước tính tổng giá trị hàng hóa ban đầu hơn 100 triệu đồng. 

Tang vật.

Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu số thuốc tây. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó vài ngày, cũng tại khu vực này, Tổ công tác đã phát hiện và thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc tàu, nhiều nhãn hiệu.


N. Túc - T. Lĩnh