Cũng theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có được kết quả nói trên là do ngành du lịch Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh triển khai nhiều mặt hoạt động như các giải pháp duy trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế, nội địa, đạt mục tiêu theo kịch bản tăng trưởng của ngành năm 2018. Hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch Việt được đẩy mạnh trong nhiều hội chợ quốc tế tại Thái Lan, Đức, Nga, Tây Ban Nha và nhiều chương trình giới thiệu du lịch Việt tại thành phố lớn của Trung Quốc, Hàn Quốc, 4 nước châu Âu...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi với báo chí vào chiêu 7-5 tại Hà Nội

Trong 6 tháng cuối năm, ngành du lịch Việt Nam sẽ tập trung duy trì tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch, phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu đề ra trong năm 2018. Các thị trường trọng điểm sẽ tiếp tục đẩy mạnh khai thác thị trường thông qua hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. 

Cụ thể là tập trung tham gia các Hội chợ du lịch quốc tế WTM (Anh), CITM (Trung Quốc), Hội chợ Quảng Tây - Trung Quốc, tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các thị trường Đông Âu, Tây Âu, Mỹ, Canada, Úc, NewZealand, Nhật Bản, Đài Loan, đón các đoàn doanh nghiệp và báo chí từ các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á, Tây Âu, Bắc Âu, ASEAN, Úc,... 

Quảng bá du lịch Việt Nam trên các phương tiện truyền thông, ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và quảng bá du lịch là nhiệm vụ trọng tâm. Bộ cũng sẽ hoàn thiện và trình Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


N.Hoa