Tên tài sản bán đấu giá: 2 xe ôtô cũ của Cục Đối ngoại – Bộ Công an: 1 xe ôtô Ford Laser, BKS 80B-3005; 1 xe ôtô Toyota Coaster, BKS 80B-2487. Tổng giá khởi điểm tài sản đấu giá: 140.000.000đ. Tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Căn cứ Quyết định số 8990/QĐ-BCA-H01 ngày 18-11-2019 về việc duyệt thanh lý tài sản đối với 2 xe ôtô của Cục Đối ngoại. 

Căn cứ biên bản họp hội đồng thanh lý tài sản ngày 23-12-2009 về việc đánh giá lại tài sản 2 xe ôtô. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức đấu giá; số lượng đấu giá viên có chứng chỉ hành nghề do Sở Tư pháp cấp tối thiểu là 3 người; có ít nhất 3 hợp đồng ký với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn Hà Nội trong vòng 3 tháng gần nhất; năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Có kinh nghiệm trong việc bán đấu giá các tài sản đặc biệt như quyền thuê tài sản là bất động sản, quyền khai thác, cổ phần doanh nghiệp,…; cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12-5-2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15-5-2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. 

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Quy cách hồ sơ: Các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp chuẩn bị 1 bản chính và 4 bản sao, được để trong phong bì có dán niêm phong. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 116, 30 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

(Người đến nộp hồ sơ trực tiếp phải có giấy giới thiệu của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, đối với hồ sơ chuyển theo đường công văn sẽ được trực ban hoặc văn thư của Cục Đối ngoại – Bộ Công an xác nhận với nhân viên chuyển phát). Chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Phạm Hoài Nam, SĐT 099.489.8300 hoặc 069.234256.
candonline