Phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Đà Nẵng chiều 9-11 ngay sau khi AMM-29 kết thúc, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh, đồng Chủ tịch AMM-29 cho biết, trong suốt năm 2017, tại rất nhiều diễn đàn và khuôn khổ hợp tác, các nền kinh tế đã nghiên cứu và phối hợp với nhau để xây dựng và xác định những nội dung cơ bản cũng như những ưu tiên để đưa vào Kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố Lima về FTAAP.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov (bên trái) gặp gỡ các đại biểu bên lề hội nghị AMM 29

Tuy nhiên, tại hội nghị, các Bộ trưởng đã quyết định chưa thông qua kế hoạch hành động này. Lý giải về quyết định trên, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết APEC bao gồm 21 nền kinh tế thành viên nằm ở bốn châu lục khác nhau, với trình độ phát triển kinh tế-xã hội khác nhau, có những ưu tiên và mối quan tâm đa dạng nên việc xây dựng một chương trình hành động cụ thể để thực hiện Tuyên bố Lima về FTAAP với những nội dung, lĩnh vực và nội hàm ưu tiên là không đơn giản.

 “Trên thực tế, mặc dù có những nỗ lực rất lớn nhưng vẫn có khoảng cách trong việc lựa chọn các danh mục, lĩnh vực, chương trình và nội dung cụ thể để đưa vào kế hoạch hành động này”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.
Các phóng viên phỏng vấn đại biểu bên lề Hội nghị AMM 29.

Chính vì vậy, theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, các bộ trưởng APEC đã quyết định cần có thêm thời gian để tiếp tục thảo luận và làm rõ trên cơ sở đồng thuận về những nội dung và những chương trình ưu tiên của mỗi nền kinh tế thành viên để từ đó sẽ thống nhất đưa vào kế hoạch hành động nhằm triển khai Tuyên bố Lima về FTAAP. Và công việc này sẽ được thực hiện trong năm 2018. 

S.Thương - P.Nguyễn