Bản báo cáo đề xuất cấp giấy phép nhập khẩu quả thanh long tươi từ tất cả các vùng trồng loại cây này cho mục đích thương mại của Việt Nam vào thị trường Australia, với điều kiện phải đáp ứng được các điều kiện về an toàn sinh học.

Báo cáo này được xây dựng dựa trên tổng hợp của đánh giá các kiến thức khoa học hiện nay về dịch hại và bệnh trên quả, qua thảo luận kỹ thuật với Cục Bảo vệ Thực Vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Việt Nam), và dựa trên kết quả của một đợt khảo sát đánh giá trực tiếp các vùng trồng thanh long tại Việt Nam do các chuyên gia của chính phủ Australia thực hiện trong tháng 6 vừa qua.

 Bản báo cáo này được tăng tải rộng rãi kể từ hôm nay để lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan trong thời gian 60 ngày, với thời hạn chót là 14 tháng 11 năm 2016. Sau đó chính phủ Australia sẽ nghiên cứu các ý kiến đóng góp và hoàn thành báo cáo chính thức.

 Theo kế hoạch thì quy trình đánh giá rủi ro cho quả thanh long tươi Việt Nam sẽ được chính phủ Australia hoàn thành vào cuối năm 2016. Trong cuộc gặp mặt với thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tại Vientiane, Lào hồi tuần trước, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh việc ưu tiên xem xét cho quả thanh long Việt Nam xuất khẩu được vào thị trường Australia.

Huyền Chi