So với tháng trước, số liệu cấp mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài đã giảm 32 nhà đầu tư. 

Cũng trong tháng 9, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 39 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 13 tổ chức và 26 cá nhân; hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 5 nhà đầu tư nước ngoài. 

Được biết, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 32.098 mã, trong đó có 4.441 tổ chức và 27.657 cá nhân.

B.K