Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đang hoạt động cắt, đóng quyển sách các loại sau in. Đại diện Công ty CP dịch vụ Chính Nghĩa là bà Nguyễn Thị Hữu chỉ xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đoàn kiểm tra tạm giữ 2.278 kg bìa và ruột sách bán thành phẩm có dấu hiệu in lậu. 

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện trong xưởng của Công ty có 1.033 kg bìa và ruột sách bán thành phẩm mang tên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ngoài ra, bên ngoài xưởng còn có 1.245 kg bìa và ruột sách bán thành phẩm mang tên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. 

Toàn bộ số sách bán thành phẩm là bìa và ruột sách nêu trên bà Nguyễn Thị Hữu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và cũng không có hợp đồng kèm theo của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hữu có trình bày với cơ quan chức số sách bán thành phẩm là bìa và ruột sách bên ngoài xưởng có số lượng 1.245 kg là của một người khác gọi điện xin gửi nhờ, trong khi bà này chưa đồng ý thì người này vẫn chở đến và để ngoài xưởng. 

Kết quả, Đoàn kiểm tra phát hiện, tạm giữ 2.278 kg bìa và ruột sách bán thành phẩm chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu in lậu. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp làm rõ, xử lý vi phạm theo quy định.

Lưu Hiệp