Tại Việt Nam, dù xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng phổ biến, hướng đến nền kinh tế không dùng tiền mặt, tuy nhiên thực tế vẫn còn rất nhỏ so với quy mô. Thực tế, dù tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt có được cải thiện, nhưng các chuyên gia đánh giá, tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán chủ yếu của người dân khi mua sắm, kể cả mua sắm trực tuyến.

Mục tiêu của Chính phủ hướng tới nền kinh tế không dùng tiền mặt.

Người dân chưa quen sử dụng công nghệ thanh toán mới, lo ngại thanh toán online mất an toàn, số lượng điểm chấp nhận giao dịch thẻ chưa nhiều…, gây trở ngại cho sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt.

Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đang bước vào những năm cuối với mục tiêu đạt tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%.

NHNN quyết định chọn chủ đề cho Banking Vietnam 2019 diễn ra ngày 30-5 tới đây là “Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt", nhằm đáp ứng sự quan tâm của các cơ quan chức năng, các tổ chức trong và ngoài nước, đảm bảo phù hợp với các chủ trương, chính sách lớn của ngành trong giai đoạn hiện nay.

Banking 2019 sẽ bàn về thực trạng, thách thức trong triển khai chiến lược tài chính toàn diện tại Việt Nam; mở rộng dịch vụ tài chính và hướng tới một nền kinh tế không dùng tiền mặt; kinh nghiệm quốc tế về triển khai thanh toán không dùng tiền mặt…

Hiện 3 trụ cột chính là công nghệ, tài chính toàn diện và thanh toán không dùng tiền mặt có sự gắn kết chặt chẽ bổ trợ cho nhau tác động qua lại lẫn nhau và tạo tiền đề để giúp cho việc thực hiện các mục tiêu đề ra nhanh hơn mạnh hơn và hiệu quả hơn.

Hà An