Dự kiến 4 nhóm mặt hàng đang được đưa ra lấy ý kiến để thực hiện quy định nêu trên gồm: Hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (như rượu, bia, thuốc lá, ôtô dưới 24 chỗ…); hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu (theo các quy định của Bộ Công Thương); hàng hóa có thuế suất thuế nhập khẩu (căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi hiện hành do Bộ Tài chính ban hành); hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành được các bộ, ngành quy định phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu.

Trân Trân