Phiên chợ nông sản, thực phẩm an toàn được tổ chức định kỳ 2 phiên/tháng nhằm xây dựng một điểm giới thiệu “Địa chỉ xanh - nông sản sạch” đến người tiêu dùng những sản phẩm nông sản thực phẩm đảm bảo an toàn.

Phiên chợ lần này với quy mô gần 100 gian hàng, sẽ tiếp tục trưng bày, giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm sạch an toàn và vật tư nông nghiệp có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

N.Y.