Các điểm bán bao gồm: 4.027 điểm bán nhóm hàng lương thực thực phẩm trong hệ thống phân phối hiện đại, chợ truyền thống, khu dân cư, công nhân tại các KCN-KCX; 824 điểm bán hàng phục vụ mùa khai trường tại siêu thị, nhà sách, cửa hàng chuyên doanh, khu dân cư;  4.182 điểm bán dược phẩm thiết yếu tại các nhà thuốc tư nhân, nhà thuốc bệnh viện, đại lý thuốc và 1.569 điểm bán sữa các loại.

NTD mua sản phẩm mùa khai trường trong chương trình bình ổn.

Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2018, chương trình bình ổn thị trường tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối. Theo đó, Sở sẽ hỗ trợ DN bán hàng bình ổn bằng cách giới thiệu mặt bằng tại các quận, huyện cho các DN có nhu cầu hoặc DN muốn mở mạng lưới tại các tỉnh miền Đông và  Tây Nam bộ thì liên hệ với Sở Công thương TP Hồ Chí Minh để được hỗ trợ.

T.H