Ngày 27-10 tại Hà Nội, Trung tâm WTO và hội nhập (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam –VCCI) phối hợp cùng Đại sứ quán Anh tổ chức hội thảo tham vấn “Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết TPP về đầu tư: Kết quả rà soát và đề xuất hoàn thiện pháp luật từ góc độ lợi ích doanh nghiệp”.

Giám đốc Trung tâm WTO và hội nhập Nguyễn Thị Thu Trang cho biết, báo cáo kết quả rà soát cho thấy, pháp luật Việt Nam đã tương thích với phần lớn cam kết TPP về đầu tư, đặc biệt là các nguyên tắc cơ bản như mở cửa thị trường, xóa bỏ rào cản, nhân sự cấp cao…

Giám đốc Trung tâm WTO và hội nhập Nguyễn Thị Thu Trang cho biết, báo cáo kết quả rà soát cho thấy, pháp luật Việt Nam đã tương thích với phần lớn cam kết TPP về đầu tư, đặc biệt là các nguyên tắc cơ bản như mở cửa thị trường, xóa bỏ rào cản, nhân sự cấp cao…

Tuy nhiên, các cam kết TPP về bồi thường trong trường hợp xung đột vũ trang, tước quyền sở hữu mới chỉ tương thích một phần do thiếu các quy định chi tiết về cách thức đền bù trong trường hợp tước quyền sở hữu… 

Bên cạnh đó, bản báo cáo cũng đã chỉ ra pháp luật Việt Nam còn chưa tương thích với cam kết TPP về chuyển tài sản ra nước ngoài và cơ chế tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư (ISDS). Nguyên nhân bởi đa số các thuật ngữ về ISDS không được quy định trong pháp luật Việt Nam do là vấn đề riêng của Hiệp định. 

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Trang kiến nghị, phần pháp luật đã tương thích cần tiếp tục được thực thi hiệu quả. Còn một số điểm chưa tương thích thì tùy trường hợp có thể sửa tại văn bản pháp luật chung; với các cam kết, lĩnh vực đặc thù thì nên ban hành văn bản, nghị quyết thực thi riêng về đầu tư theo cam kết TPP.

Trần Thuỳ Linh