Trong đó, nhiều trường tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt 100% như: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề số 1, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II. Đây là những trường đã ký cam kết ra trường có việc làm với học viên.

Mức lương khởi điểm bình quân của sinh viên cao đẳng sau khi tốt nghiệp đạt 6 triệu đồng/tháng; học sinh trung cấp sau khi tốt nghiệp đạt 5,5 triệu đồng/tháng.

Năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phấn đấu tuyển sinh đạt 2,26 triệu người, trong đó, tuyển sinh trình độ cao đẳng và trung cấp là 560 nghìn học sinh, sinh viên.

Tuyển sinh trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác là 1,7 triệu người. Mục tiêu tốt nghiệp được Bộ LĐ-TBXH đặt ra là  khoảng 2,2 triệu người. 

P.H.