Bộ Công Thương dẫn số liệu thống kê Hải quan cho thấy: Nhập khẩu tân dược trong nửa đầu tháng 8-2016 về Việt Nam đạt 110 triệu USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ tháng trước. Tính chung từ đầu năm đến nửa đầu tháng 8, nhập khẩu nhóm hàng này đạt 1,6 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Nhập khẩu nguyên liệu dược nửa đầu tháng 8-2016 đạt 19 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ tháng trước. Lũy kế nhập khẩu mặt hàng này từ đầu năm đến tháng 8 tăng lên 224 triệu USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ 2015. Giá thuốc và dịch vụ y tế tháng 8-2016 tiếp tục tăng 6,18% so với tháng 7-2016. Trong đó, dịch vụ y tế tăng 8,12 % so với tháng trước.

Trong 8 tháng đầu năm 2016, chỉ số giá của nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Y tế, viện phí sẽ được điều chỉnh vào cuối tháng 8-2016 với mức tăng khoảng 50% so với mức điều chỉnh tăng giá viện phí đợt tháng 3-2016. Với việc đưa lương vào viện phí, đợt điều chỉnh lần này sẽ có hàng chục nghìn dịch vụ kỹ thuật tăng giá.

V.H.