Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố bám sát và triển khai thực hiện các nội dung của chương trình, như: Tạo chuyên mục “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp” trên website Tổng cục Thuế và website 63 Cục Thuế. Tổng cục Thuế sẽ xây dựng chuyên mục này, đồng thời đăng tải, cập nhật các nội dung hướng dẫn DN khởi nghiệp về các thủ tục hành chính liên quan.

Bên cạnh đó, các Cục Thuế phải triển khai đa dạng các hình thức hỗ trợ cho DN khởi nghiệp như: Tổ chức các điểm hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ qua điện thoại, qua email, mở các lớp tập huấn, hướng dẫn các DN khởi nghiệp.

Trân Trân