Tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Đào Minh Tú chủ trì thảo luận một số vấn đề chủ yếu như ổn định lãi suất cho vay, tỷ trọng tín dụng ngoại tệ, cho vay các lĩnh vực ưu tiên và các lĩnh vực đột phá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và được đa số các ngân hàng bày tỏ sự đồng thuận. 

Về cơ bản duy trì sự ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay như hiện nay là phù hợp với các diễn biến vĩ mô của nền kinh tế và đảm bảo hoạt động của hệ thống ngân hàng. 

Phó Thống đốc khẳng định NHNN sẽ tiếp tục ổn định mặt bằng lãi suất và chưa đặt ra yêu cầu tăng hoặc giảm lãi suất huy động và cho vay, do vậy các ngân hàng cần chủ động tăng trưởng tín dụng gắn với các chỉ số an toàn vốn. 

B.K