Cụ thể, NHNN cho biết: NHNN trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của OceanBank; chấm dứt toàn bộ, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của OceanBank.

Để đảm bảo ổn định công tác quản trị, điều hành, NHNN chỉ định Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) tham gia quản trị, điều hành OceanBank.

Trong thông báo của mình, NHNN nêu rõ: thời gian qua, hoạt động của OceanBank đã bộc lộ nhiều yếu kém, việc quản trị, điều hành NH vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. 

Trước tình hình đó, để kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tổn thất tài sản của NH, NHNN đã quyết định đặt OceanBank vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật. Dù tổn thất tài chính nặng nề, OceanBank không có các giải pháp khả thi để tăng vốn điều lệ, đảm bảo mức vốn pháp định theo yêu cầu của NHNN. 

Bởi vậy, NHNN tuyên bố mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại OceanBank.Việc trực tiếp mua lại cổ phần này giúp NHNN chủ động tái cơ cấu OceanBank, đảm bảo chi trả tiền gửi, ngăn ngừa sự lây lan các yếu kém của ngân hàng này sang các tổ chức tín dụng khác.NHNN khẳng định, toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại ngân hàng này sẽ được đảm bảo.

Lệ Thúy