Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ ra rằng: “Những kết quả mà kinh tế Việt Nam đạt được trong năm 2015 cũng phản ánh kết quả của cả nhiệm kỳ 2011-2015, khi Đảng, Nhà nước đã chuyển hướng từ tăng trưởng nhanh, bền vững sang ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đổi mới mô hình tăng trưởng từ đầu năm 2011. Năm 2015, có khả năng GDP tăng trưởng vượt kế hoạch Quốc hội giao. Đi liền với đó, kinh tế vĩ mô ổn định, tái cơ cấu chuyển đổi mô hình tăng trưởng bước đầu thu được kết quả quan trọng...”.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, năm 2016 điều hành chính sách tiền tệ và tài chính vĩ mô sẽ khó hơn vì nhiều áp lực. Như lạm phát thấp, sự biến động của giá dầu thô, xu hướng của các quốc gia sẽ không nới lỏng giá trị đồng tiền và sức ép nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong nước. 

Phó Thủ tướng yêu cầu, NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để ổn định vĩ mô. Đặc biệt, ngành Ngân hàng bảo đảm tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm để phục vụ cho sản xuất phát triển.

Ngành Ngân hàng cũng phải chú trọng và kiểm soát chặt chẽ cho vay bất động sản, bảo đảm hiệu quả đồng vốn. Ngân hàng Nhà nước củng cố bảo đảm an toàn hệ thống sau tái cơ cấu tổ chức tín dụng. Hiện nay, ta mới làm một bước, còn việc bảo đảm hệ thống an toàn, lành mạnh và hiệu quả thì cần nhiều thời gian chứ không phải một sớm một chiều. Đặc biệt cần quan tâm tới áp dụng kỹ năng quản trị ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị NHNN tiếp tục điều hành tỷ giá theo thị trường, nhanh nhạy, kịp thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, dần dần điều hành chính sách tín dụng theo tín hiệu của thị trường, hạn chế điều hành theo mệnh lệnh hành chính.

Hà An