Báo cáo với đồng chí Vương Đình Huệ, Quyền Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Việt Nam  cho biết, năm 2015 Ngân hàng đã thành công bước đầu trong việc tái cơ cấu hệ thống theo hướng tinh gọn, trong điều kiện khó khăn nhưng vẫn đạt được chỉ tiêu tăng trưởng, xử lý tốt nợ xấu, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn để trả nợ vốn huy động và giải ngân...

Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm 2015 tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, tuy nhiên Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư đến thăm và chúc Tết Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Dự báo kinh tế 2016 vẫn còn khó khăn, Ngân hàng Phát triển Việt Namcần tiếp tục đẩy nhanh tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, sớm kiện toàn bộ máy theo mô hình tổ chức mới, nâng cao khả năng quản trị, hướng tới phát triển Ngân hàng theo hướng phát triển bền vững, hiệu quả và ổn định; bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung huy động vốn, tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm đáp ứng nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ đã giao cho NHPT; tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu triệt để theo Quyết định 2619/QĐ-TTg và Quyết định 2511/QĐ-TTg…

Thanh Liêm