BH nhân thọ ước đạt doanh thu 36.500 tỷ đồng, tăng trưởng 29,5% so với cùng kỳ, với gần 6 triệu hợp đồng BH chính, 6 triệu hợp đồng BH bổ trợ. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua của BH nhân thọ. Thị trường BH phi nhân thọ cũng đã phục hồi lại đà tăng trưởng trước năm 2010 khi bắt đầu có khủng hoảng kinh tế. Đây cũng là năm BH phi nhân thọ bắt đầu ngăn chặn tình trạng nợ đọng, dây dưa phí BH và có lãi nghiệp vụ tăng lên rõ rệt.

Theo đó, doanh thu BH phi nhân thọ ước đạt 31.374 tỷ đồng, tăng trưởng 14%. Bên cạnh đó, năng lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) ngày càng được tăng  cường vững chắc. Giá trị tổng tài sản ước đạt 201.132 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ, vốn chủ sở hữu đạt 42.388 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2014. Số tiền bồi thường và trả tiền BH ước đạt 21.160 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ.

Đặc biệt các DNBH đã cơ bản giải quyết xong việc bồi thường cho khách hàng tham gia BH trong vụ việc gây rối trật tự tại Đồng Nai, Bình Dương, Hà Tĩnh, với số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Các DNBH đã tích cực tái đầu tư trở lại nền kinh tế, đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế - xã hội. Tổng số tiền đầu tư tài chính của các DNBH năm 2015 ước đạt 152.543 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014.

H.A.